Myanmar IT Resource Forum
Myanmar IT Resource Forum

You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

ET

avatar
ModeratorModerator
အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္း .


British Council ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ
British Council က သင္တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အၾကံေပးႏုိင္ပါ
သည္။ သင္သြား ေရာက္ေလ့လာ ႏုိင္ေသာ Information Centres မ်ားလည္းရွိပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္္လည္း အဂၤလန္ပညာေရးဆုိင္ရာ ပြဲေတာ္
မ်ားကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ ၾကား ေရးႏွင့္
ေနထုိ္င္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ရန္ လည္း အၾကံဥာဏ္ေပးသည္။ British
Council လိပ္စာမ်ားကို
Code:
 http://www.britishcouncil.org/new/index.htm
or
Code:
http://www.educationuk.org
တြင္ရွာေဖြႏုိင္သည္။

အဂၤလိပ္စာေလ့လာျခင္း .

အဂၤလန္သုိ႔မေရာက္ခင္ တတ္ႏိုင္သမွ် အဂၤလိပ္စာကို ႀကိဳးစားပမ္းစားေလ့လာထား
သင့္သည္။ မသြားခင္ IELTS ကဲ့သို႔ေသာ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆုိႏုိင္ပါ သည္။
၎စာေမးပြဲမ်ားက သင္၏အဂၤလိပ္စာ အဆင့္အတန္းကို ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕
courses မ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ grade
ရရွိ္ဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

ေငြေၾကးက႑ .

အဂၤလန္တြင္ ေနထုိင္၊ပညာသင္ၾကားရာတြင္ကုန္က်မည့္ အၾကမ္းဖ်င္းစရိတ္
ေက်ာင္းလခအပါအ၀င္ ေနထို္င္စရိတ္မ်ားကို အၾကမ္းတြက္ထားသင့္သည္။ အဂၤလန္
တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားလွ်င္ home fees or overseas fees
ေပးရမလားဆိုသည့္ အခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိထားရန္လိုအပ္သည္။

မသြားခင္ ဘဏ္တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါ ...
- သင္၏ ေငြစာရင္းအတြက္ အဂၤလိပ္လိုေရးထားေသာ bank statement မ်ားကို
ေတာင္းပါ။ သင့္တြင္ ေနထုိင္စရိတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းလခမ်ားအတြက္ ေငြ ေၾကး
လံုေလာက္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို Immigration Officers မ်ားထံသို႔ အေထာက္အထား
ျပရမည္။

- ေငြသားႏွင့္ ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို မွာပါ။ ခ်က္လက္မွတ္
နံပါတ္မ်ားကို ခ်ေရးထားပါ။ ေငြသားမ်ားကို သင္ႏွင့္အတူ တပါတည္း မယူ
သြားသင့္ ေပမယ့္ ဘဏ္သို႔မသြားခင္ထိ စရိတ္မ်ားေလာက္ေလာက္ငင
ရွိဖို႔လိုအပ္သည္။ ေငြသားမ်ားကို လည္း ေပါင္ ၅၊၁၀၊၂၀ တန္ ေငြအေႂကြ
မ်ားလဲေပး ႏို္င္ သလားေမးပါ။ ေပါင္ ၅၀ တန္ ေငြစကၠဴမ်ားသည္ အသံုးျပဳရခက္
နုိင္ပါ သည္။ ေစ်းဆုိင္ေလးမ်ားႏွင့္ အငွားယာဥ္မ်ားက လက္မခံပါ။
အဂၤလန္ရွိဘဏ္တြင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ခြင့္ရလွ်င္ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ ရန္ႏွင့္
ေငြလႊဲရန္ အခ်ိန္ယူရပါ လိမ့္မည္။

- အဂၤလန္တြင္ Credit Card (e.g. Visa or MasterCard) ရွိလွ်င္
အဆင္ေျပပါသည္။ မရွိေသးဘူးဆုိလွ်င္ ဘဏ္တြင္ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ပါသည္။
ရွိၿပီး သားဆိုရင္ေတာင္မွ သင့္ဘဏ္မွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္သင့္သည္။

ေနရာထိုင္ခင္း .

ပညာသင္ၾကားရန္စီစဥ္ၿပီးၿပီဆုိလွ်င္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာရွာေဖြရန္ သက္ဆုိင္ရာ
ေက်ာင္းမ်ားက အကူအညီ ေပးႏုိင္သလား ဆုိသည္ကို ေမးျမန္းပါ။
ေနစရာေနရာေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း လိပ္စာ၊အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတည္ျပဳစာကို
ေတာင္းယူပါ။ အဂၤလန္တြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနေသာ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားက
ေနရာအတြက္ တစ္လစာ၊ ႏွစ္လစာပဲ ေပးေနၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေနစရာေနရာမ်ားကို မိမိဘာသာရွာေဖြၾကသည္။

အာမခံေၾကး .

အဂၤလန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သင္စဥ္းစားဖို႔လုိအပ္သည့္ အာမခံမ်ား
♦️ က်န္းမာေရးအာမခံ
အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ၆ လေက်ာ္ၾကာပညာသင္ၿပီးလွ်င္ public health system
(National Health Service) ကို free အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

♦️ ပုိင္ဆုိင္မႈ
သင့္အခန္းတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကို အာမခံျပဳလုပ္ထားလွ်င္
မေတာ္တဆဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အပ်က္အဆီးမ်ားႏွင့္ သူခိုးအႏၱရာယ္တို႔မွ
အာမခံရနုိင္သည္။

က်န္းမာေရး .

မသြားခင္အနည္းဆံုး တစ္လအလိုတြင္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ (သို႔)
သြားဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပပါ။ အဂၤလန္သို႔ မသြားခင္ ေဆးထိုးရန္လိုအပ္ သလား
ဆိုသည္ကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။ သင့္ဆရာ၀န္ထံမွ သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ လုိ္အပ္မည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေရးထားေပးေသာ စာကို
ေတာင္းပါ။ လုိ္အပ္လွ်င္ေဆးမ်ား ယူသြားပါ။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ ေဆးမ်ားသည္
သင္ပံုမွန္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ မတူႏုိင္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားကို
အဂၤလန္သို႔ ယူသြား၍မရပါ။

http://alinkarnya.blogspot.com/

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

 

Free forum | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum